Загальні уявлення про керованість. Оцінкові показники керованості

КЕРОВАНІСТЬ АВТОМОБІЛЯ.

В загальному випадку траєкторію руху автомобіля можна розглядати як криволінійну з постійною зміною кривини. Якщо радіус кривини прямує до безмежності, то рух вважається прямолінійним. Криволінійність руху зумовлюється необхідністю здійснювати повороти, а також відхиленнями автомобіля від заданої траєкторії внаслідок зовнішніх збурень.

Криволінійний рух розглядається при вивченні таких властивостей автомобіля як керованість, маневровість і стійкість. Принципова відмінність між цими властивостями полягає в тому, що стійкість розглядає можливість руху автомобіля заданою траєкторією без втручання водія, а керованість і маневровість – при його втручанні. Різниця між двома останніми властивостями полягає в тому, що маневровість розглядає рух з малими швидкостями і малими радіусами поворотів, а Загальні уявлення про керованість. Оцінкові показники керованості керованість – з великими швидкостями і великими радіусами поворотів.

З огляду на сказане керованість – це здатність автомобіля зберігати заданий водієм напрям руху чи змінювати його відповідно до втручань водія.

Рух автомобіля як механічної системи може визначатися траєкторією якої-небудь напрямної точки; кутом повороту осі автомобіля відносно нерухомої системи координат; взаємним переміщенням окремих елементів системи відносно напрямної точки. При вивченні керованості за напрямну точку вибирається центр маси автомобіля; для автопоїзда – центри маси його ланок. Рух центру маси оцінюється його переміщенням в поздовжньому і поперечному напрямах. Закони зміни переміщень, швидкостей і прискорень в поздовжньому напрямі розглядаються при вивченні тягово-швидкісних Загальні уявлення про керованість. Оцінкові показники керованості і гальмівних властивостей автомобіля. При вивченні керованості розглядаються закони зміни поперечного переміщення y та його похідних по часу:

– поперечна швидкість;

– поперечне прискорення.

Кут γ між поздовжньою віссю автомобіля та нерухомою віссю вибраної системи координат називається курсовим (рис. 37).

Рис. 37. Курсовий кут автомобіля

При вивченні керованості розглядаються також закони зміни курсового кута та його похідних по часу:

– кутова швидкість;

– кутове прискорення.


documentaevvtcj.html
documentaevwamr.html
documentaevwhwz.html
documentaevwphh.html
documentaevwwrp.html
Документ Загальні уявлення про керованість. Оцінкові показники керованості