Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.

Ми1 дзвіночки2,

Лісові3 дзвіночки4

Славим5 день6.

Ми7 співаєм8.

Дзвоном9 зустрічаєм10

День11!

День12/ (П. Тичина).

463.Знайдіть відповідність між рядами слів та способом передачі спрощення в них.

1. Доблесть, пристрасть, швидкість, захист.

2. Кістка, пестити, гігант, вереск, пропуск.

3. Гігант, контраст, зап'ястя, баласт, шістнадцять. не в усіх словах.

4. Студент, турист, невістка.

А. Спрощення відбувається лише у вимові.

Б. Спрощення не позначається на письмі.

В. Спрощення відбувається не в усіх словах.

Г. Спрощення відбувається і у вимові, і на письмі.

464. Визначте зайве слово і впишіть його до таблиці.

Природний, невдаваний, непідробний, штучний.

465. Укажіть, у якому рядку всі слова є загальновживаними.

1.Казанок, інтерв'ю, рискаль, гіпотеза, географія Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..

2.Коваль, Україна, солодощі, рука, країна.

3.Сокіл, майстриня, решето, журі, путня.

4.Сміх, крига, правиця, кожух, місяць.

5.Кольє, тріумф, сажа, трюмо, черес.

466. З'ясуйте, у якому рядку всі фразеологізми мають однакове значення.

1.Грати очима, бити чоботи, точити ляси, душа в душу.

2.Грати в мовчанку, ні пари з вуст, тримати язик за зубами, мов у рот води набрав.

3.Рукою подати, сидіти в печінках, грати на нервах, легкий хліб.

4.Пасти задніх, байдики бити, грати першу скрипку, від серця відлягло.

5.Викинути з голови, гав ловити, кров з молоком, впасти духом.

467. Укажіть рядок, у якому основи слів збігаються з коренем.

1.Вільний, виступ, багатий, актор Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., довірити.

2.Гадати, бездомний, блискавка, аптечка, блискати.

3.Зірка, бентежний, світило, хліб, небесний.

4.Дитячий, колисковий, ботаніка, погляд, світ.

5.Центр, бронза, афіша, зима, день.

468. Позначте рядки, у яких слова утворено складанням основ або слів.

1.Залізобетонний, ультрасучасний, трансатлантичний, приполярний, закордонний.

2.Залізобетон, овочесховище, чистосердечний, доброчесний, прекраснодушний.

3.Замалоефективний, Білосніжка, далекосяжність, життєрадісний, по-друге.

4.Чорноморський, малоефективний, зубробізон, чорноокий, довгостроковий.

5.Лісотундровий, волелюбність, лиходійка, всенародний, многоликість.

469. Знайдіть відповідність між твердженнями й рядами слів.

1.До II відміни мішаної групи належать іменники...

2.До III відміни належать іменники...

3.До IV відміни належать іменники...

A.Галузь, любов, фальш,ніч, доповідь.

Б. Ім'я, галченя, дитя, плем'я, лоша.

B.Книгар, володар Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., квітникар,казкар, орендар.

Г. Вугляр, гусляр, газетяр, човняр, пісняр.

470. Упишіть до таблиці прикметник, утворений від іменника Прилуки за допомогою суфікса -ськ-.

471. Укажіть, у якому реченні всі виділені слова є числівниками.

1.Одне поліно і в печі не горить, а два горять і в полі (Народна творчість).2.Стулились краями дві половини — одна зелена, друга блакитна — й замкнули у собі сонце, немов перлину (М. Коцюбинський).

3.У старого Лук'яна Хомутенка сімеєчка: він з жінкою та восьмеро дітей (Г.Тютюнник).

4.У хвіртку пара за парою ввійшли дванадцятеро хлопців і дванадцятеро дівчат (Ю. Смолич).

5.Обидва хлопці і цього року, як здали останнього екзамена в Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. університеті, поїхали на село (Б. Грінченко).

472. Укажіть, у якому рядку всі займенники пишуться разом.

1.Аби/хто, ані/який, де/котрий, ні/скільки, де/що.

2.Будь/що, ані/чий, казна/хто, ні/який, аби/який.

3.Аби/котрий, де/який, ані/хто, будь/хто, хтозна/що.

4.Ні/хто, ні/який, хто/небудь, що/сь, будь/який.

5.Ні/у/кого, ні/що, де/хто, де/у/кого, ні/який.

473. Вкажіть, у якому рядку всі дієслова належать до II дієвідміни.

1.Мчати, відпустити, кипіти, горіти, полоти.

2.Любити, приходити, мріяти, їздити, боротися.

3.Котити, верещати, клеїти, летіти, бігти.

4.Ревіти, подорожувати, переконувати, хотіти, цвісти.

5.Ставити, одягати, заздрити Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., радіти, бриніти.

474. Зазначте, у яких рядках всі дієприкметники мають тотожне часове значення.

1. Захоплений, посаджений, замріяний, охолоджений, зашарілий.

1.Замальований, палаючий, вимитий, знахабнілий, розбиваючись.

2.Розгорнутий, стомлений, заподіяний, змарнілий, розрубаний.

3.Одержаний, здоєний, демонтований, завмерлий, замкнутий.

4.Зліплений, скроєний, депортований, розколотий, чаруючий.

475. Знайдіть відповідність між прислівниками та їх назвами.

1.Здуру, спересердя, спросоння, зозла, з переляку.

2.Доконче, до лиця, долілиць, докупи, досита.

3.Долі, доокола, задалека, зблизенька, звіддаля.

4.До пори, замолоду, зарані, зарання, звечора.

5.Запівдарма, засвітла, звершечку, звідкіля, звідусіль.

A.Прислівники способу дії.

Б. Прислівники часу дії.

B.Прислівники місця дії.

Г. Прислівники причини.

476. Упишіть, які підрядні сполучники можуть уживатися в простому та складному реченнях.

477. Зазначте, словосполучення якого рядка Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. утворені зв'язком керування.

1. Розумітися на красі, схожий на сонце, піклуватися по-батьківськи, недалеко від школи, п'ять років.

2. Серце матері, любити дітей, рідна школа, право будувати, плести з барвінку.

3. Один із двохсот мільйонів, засівати житом, вчитися у старших, писати красиво, вищий від батька.

4. Говорити без пауз, будувати разом, сіячі добра, повен радості, гідно поводитися.

5. Славити Україну, посадити сад, потрібний людям, радісно дітям, готуватися до зустрічі.

478. Укажіть, у якому реченні підмет виражено числівником.

1.Мені тепер здається, що нігде на цілім світі вже нема чужини, поки ми вдвох з тобою (Леся Українка).

2.Один за всіх — всі за Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. одного! (Народна творчість).

3.Словом сильним, мов трубою, міліони зве з собою... (І. Франко).

4.Обом було радісно й легко на серці (Ю. Бедзик).

5.Мені двадцять вісім років, я серед них найстарший і званням, і віком... (Ю. Збанацький).

479. Зазначте, у якому реченні додаток виражено іменником в орудному відмінку.

1.Щось нове ожило в мені, сповнило енергією все молодече тіло (Ю.Збанацький).

2.Хай стане святом кожний будень для ратая і для співця (В. Колодій).

3.Хотіла б я Ізідою зійти в життя твоє (Н. Кащук).

4.І це безсумнівно: народна пісня була матір'ю Шевченкової поезії (О.Гончар).

5.Поет всюди залишається господарем свого настрою (О. Гончар Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.).

480. Визначте називні речення.

1.Була то, правду кажучи, звичайна крамарська буда, яких безліч в Італії (Леся Українка).

2.Була зима. Якраз після Водохреща (Л. Костенко).

3.За все в житті — ціна сповна. За кожну мить. За кожен подих! (А.Демиденко).

4. Степи і ніч. І хвища над степами (Л. Костенко).

5. Сніг і вітер. Ніч зимова (В. Сосюра).

481. Знайдіть відповідність між дієприкметниковими формами та їх назвами (один варіант зайвий).

A.Дієприкметники активного стану теперішнього часу.

Б. Дієприкметники активного стану минулого часу.

B.Дієприкметники пасивного стану минулого часу,

1.Замулений, загнутий, замріяний, загоєний, адоптований.

2.Ствердлий, заквітлий, захворілий, зав'ялий, посталий.

3.Анестезуючий, паразитуючий, палаючий, дезінфікуючий, дисонуючий Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..

4.Розвідувальний, автоблокувальний, обігрівальний, зварювальний, планувальний.

482. Укажіть спосіб творення прислівника віднині (відповідь запишіть у називному відмінку).

483. Зазначте, у якому рядку всі прийменники пишуться через дефіс.

1.Із/за, з/під, з/попід, з/поміж, з/посеред.

2.З/поза, з/за, в/наслідок, по/при, не/зважаючи на.

3.За/для, за/ради, по/серед, по/руч, в/наслідок.

4.В/продовж, що/до, з/метою, за/допомогою, по/серед.

5.Незалежно/від, згідно/з, під/час, відповідно/до, з/понад.

484. Оберіть рядок із прикметниковими словосполученнями (за морфологічним вираженням головного слова).

1.Лапатий сніг, неперевершена краса, сповнений надій, зроблений із дерева, старший за брата, світова поезія.

2.Переписаний з книги Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., мій товариш, незакінчена повість, серйозний з дитинства, правильне рішення, творчий задум.

3.Гарний з лиця, переповнений почуттями, задоволений поїздкою, солодший від меду, старший від мене.

4.Доручена справа, передана товаришем книга, справжня дружба, доведений до відчаю, скромний у житті, крайній ліворуч.

5.Підтриманий групою, розширений донизу, зворушений подією, зоране поле, перекладений українською мовою.

485. Оберіть речення, у якому присудок узгоджується з підметом у роді, числі і відмінку.

1.Тихий росяний ранок. За принишклими садами половіли хліба... (Р. Іванченко).

2.Осінній Київ. Яке перо може відтворити його осінню красу! (В. Собко).

3.Озеро глибоке, все затінене темним дубом (М. Чабанівський).

4.Ось робітничий клуб (В. Сосюра).

5.Вечірня кімната Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.. Розчинені вікна. Весна... (І. Жиленко).

486. Позначте речення з обставинами місця (напрямку руху).

1.Ми в світ прийшли успадкувати славу, діла і думи, й чесні мозолі (В.Симоненко).

2.З лівого берега невпинно прибували десантники (О. Гончар).

3.Верховини гір стояли кругом, схожі на фантастичні льодовики (О.Гончар).

4.Юрій був далеко, Ізяслав — близько (П. Загребельний).

5.Вулицею бігла Явтухова жінка (А. Головко).

487. Знайдіть відповідність між односкладними реченнями та назвами їх типів.

1.Краси не зміряти у світі (М. Нагнибіда).

2.Учися мудрості в Тараса, у Лесі мужності учись! (Л. Дмитерко)

3.Осінній день, осінній день, осінній!

О синій день,о синій день, о синій! (Л. Костенко).

4.Навчи Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. мене своєї пісні-радості, своєї туги-вірності навчи (І. Гнатюк).

5.Лиш з державним народом рахуються в світі...

(В. Василашко).

A. Означено-особове.

Б. Неозначено-особове.

B. Узагальнено-особове.

Г. Безособове.

Ґ. Називне.

488. Визначте тип відокремленого члена у реченні (відповідь у формі називного відмінка запишіть до таблиці). Я єсть Людина, в боротьбі зміцніла (М.Бажан).

489. Укажіть сполучники, які передають розділові відношення в складносурядних реченнях.

1.І, й, та, ні...ні, ані...ані.

2.Але, і, зате, проте, однак.

3.Та, ні...ні, чи, хоч...хоч.

4.Або, чи, або...або, чи...чи, то...то.

5.Не то...не то, чи то...чи то Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., але, хоч...хоч.

490. Оберіть складнопідрядне речення з підрядною займенниково-означальною частиною.

1.Є два слова, які викинула б я з усіх словників на всіх мовах, — це «смерть» і «запізно» (Ірина Вільде).

2.Здається, ніби прямо з каменя виростають квіти... (М. Подолян).

3....Душа моя розкрита для чужого горя, як квітка для роси (М.Коцюбинський).

4.Той, хто по-справжньому любить Батьківщину, — в усіх відношеннях справжня людина (В. Сухомлинський).

5.Інженером можна стати за п'ять років, учитися ж на людину треба все життя (В. Сухомлинський).

491.Серед наведених знайдіть реченняcурядністю і підрядністю.

1. Є люди, чия доля спонукає нас замислитись: чи не вельми поблажливо ставимось ми до себе... (З Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. газети).

2.Бийте в дзвін, бийте в дзвін на тривогу, щоб збудився малий і великий, щоб до праці метнувся усякий, щоб не було на рятунок пізно... (Б. Лепкий).

3.Ти не дивись, що буде там чи забуття, чи зрада, — весна іде назустріч нам, весна в сей час вам рада (Олександр Олесь).

4.Хоча більшість поезій написана поза межами рідного краю, наскрізно струменить у ній світлий образ Дніпра і мріє синя далеч українсь­ких степів (О.Гончар).

5.Любов к отчизні де героїть, там сила вража не устоїть, там грудь сильніша од гармат (І. Котляревський).

492. Позначте речення, у яких вжито тире між підметом Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. і присудком.

1.Спочивають добрі люди, що кого втомило: кого — щастя, кого — сльози, все нічка покрила (Т. Шевченко).

2.Мова — це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним (В. Іванишин).

3.Сиротою жити — сльози лити (Народна творчість).

4.Болить материне серце — віщує щось (С. Васильченко).

5.Життя — не дим і не омана (В. Сосюра).

493. Знайдіть відповідність між можливим чергуванням голосних та приголосних звуків при словозміні чи словотворенні і рядами слів.

1. Чергування голосних при словозміні.

2. Чергування приголосни при словотворенні та словозмінні.

3. Чергування не відбувається.

4. Чергування голосних при словотворенні.

5. Чергування приголосних при словозміні.

А. Рука, світити, вухо, графити,

Б. Шовк, атом, середа, хлібороб.

В. Шість, Канів Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., вогонь, хлопець.

Г. Сідати, ломити, говорити, скакати.

Ґ. Лазити, носити, возити, їздити.

494. З-поміж поданих складних слів оберіть і впишіть до таблиці те, що пишеться разом.

На / жаль, на / спіх, по / суті, уві / сні, без / ліку, на / ніщо.

495. Укажіть слово, яке має лексичне значення «той, що давно минув; колишній».

1.Прийдешній.

2.Давній.

3.Теперішній.

4.Майбутній.

5.Сьогоднішній.

496.Зазначте рядок, у якому правильно дібрано відповідники до всіх запозичених слів.

1.Турнір — змагання, торт — пиріг, неологізм — старий, фонтан — водограй.

2.Анемія — недокрів'я, брифінг — зустріч, афіша — виставка, лайнер — корабель.

3.Лауреат — переможець, гонорар — винагорода, еластичний — гнучкий, оптимальний — найкращий.

4.Плац — площа, азбука — абетка, бард — митець, автобіографія — біографія.

5.Горизонт — крайнебо Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., декрет — указ, рецензія — рішення, сервіс — обслуговування.

497. Визначте фразеологізм, який є антонімом до вислову байдики бити.

1.Бити ключем.

2.Працювати як мокре горить.

3.Працювати не розгинаючи спини.

4.Бити по кишені.

5.Бити себе в груди.

498. Віднайдіть рядки, у яких одне слово вжито в різних формах.

1.Мрію, буду мріяти, мріятимеш, мріють, мріяти.

2.Лісник, лісок, пролісок, ліс, лісний.

3.Красивий, красивіший, найкрасивіший, красивіший від усіх, красивого.

4.Вечірній, вечорниці, вечоріти, вечір, вечеряти.

5.Декан, деканові, деканат, декану, декани.

499. Знайдіть відповідність між словами.

1.Тихий.

2.Мудрий.

3.Малий.

4.Океан.

A.Малуватість.

Б. Тихо.

B.Замаленький.

Г. Затишний.

Ґ.Малюсінький.

Д. Премудрий.

Е. Заокеанський.

500. Зазначте, на скільки відмін поділяються Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. іменники української мови.

501. Оберіть рядок, у якому всі прикметники належать до м'якої групи.

1.Білі сніги, високі будинки, ясні дні, сині тумани, солодкі сни.

2.Лікувальні заклади, домашні страви, орлині крила, рідні ниви, дальні дороги.

3.Сині гори, колишні сусіди, придорожні будяки, порожні бочки, справжні друзі.

4.Освітні заклади, давні друзі, незабутні спогади, теплі дні, славні діла.

5.Зелені ліси, відважні воїни, цікаві передачі, бадьорі співи, короткі

дні.

502. Оберіть рядок, у якому всі числівники є простими за будовою.

1.Двадцять сім, тридцять сім, сорок два, п'ятдесят вісім, дев'яносто один.

2.Сто три, п'ятсот вісім, сімдесят п'ять, шістсот два, двісті чотирнад­цять.

3.Шістдесят дев Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.'ять, сімдесят один, триста одинадцять, тридцять три, дев'яносто сім.

4.Один, сто, тисяча, чотири, десять.

5.Шістсот чотири, сімсот сім, вісімсот дев'ять, дев'ятсот один, сорок вісім.

503. Оберіть рядок із правильним варіантом морфологічного аналізу виділеного слова.

Тих, кого люблять твої батьки, і ти люби; тих, кого вони поважають, і ти поважай (Народна творчість).

1.Кого — займенник, початкова форма — хто, відносний, ужито в родовому відмінку, у реченні є додатком.

2.Кого — займенник, початкова форма — хто?, питальний, ужито в родовому відмінку, в однині, чоловічого роду, у реченні є додатком.

3.Кого — займенник, початкова форма — хто, неозначений, ужито в знахідному відмінку, в множині, у реченні є додатком Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..

4.Кого — займенник, початкова форма — хто, особовий, ужито в родовому відмінку, не має роду й числа, у реченні є додатком.

5.Кого — займенник, початкова форма — хто, зворотний, вжито в називному відмінку, в однині, у реченні є підметом.

504.Визначте, у яких рядках всім дієсловам притаманне граматичне значення часу.

1.Віддам, викреслив, ризикнеш, відкупиться, згоряють.

2.Згадуватимуть, оббила, принесемо, будеш цінувати, обігріватимете.

3.Обіп'ясти, обірвімо, об'їдуть, обіцяюся, обклеять.

4.3аколосилося, обкопаєте, кладу, обиратиметеся, буде готуватися.

5.Відволікаєшся, кріймо, лізьте, піддамся, піддержимо.

505. Укажіть рядок зі вставними компонентами, що виражають невпевненість мовця у повідомлюваному.

1. Безперечно, напевно, природно, звісно.

2. На щастя, мабуть, видно, до слова.

3. Власне, очевидно Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., щоправда, до слова.

4. Як відомо, навпаки, наприклад, звичайно.

5. Можливо, здається, видно, мабуть.

506. Оберіть складносурядне речення з протиставними відношеннями.

1.Прийде весна, і всюди крига скресне (С. Пушик).

2.Діамант малий — краси багато (В. Василашко).

3.— Не світ маліє, синку, — ти ростеш (В. Василашко).

4.Праведник може спіткатись на тропах земних з нечестивим, але між душами їх путь несходима лежить (М. Орест).

5.Що менше слів, то висловлюватись легше (Є. Плужник).

507. Віднайдіть складнопідрядне речення, підрядна частина якого пояснює в головній іменник.

1.Слався той, хто в піснях оспівати зумів джерело і вогонь — два великих начала (Р. Гамзатов).

2.На землі блажен навіки той, хто не тліє Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., а горить (В. Сосюра).

3.А ця рука, що тільки не торка, дає усьому руху, льоту, росту... (В. Бичко).

4.Що минуло, те вже не повернеться (Леся Українка).

5.Тільки справді сильні духом могли звершити ту страдницьку і героїчну путь, що від закривавлених мурів Бреста... пролягла у безсмертя (О.Гончар).

508. Позначте речення, які відповідають схемі.

1. Коли б він міг, зі всього світу скликав би лікарів, щоб вони по крапельці знесли здоров'я його дружині, поставили на проворні ноги (М.Стельмах).

2. І чим яскравіші вони (спогади), чим більше їх закарбувалося в серці, тим дужче тягне до дітей, тим глибшу радість дає нове спілкування з ними Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., тим більше неповторного відкриваю я в новому поколінні малюків, що приходять до школи (В. Сухомлинський).

3. І хоч криницю накривають дерев'яною покривкою, у витягнутому відрі води плавають пелюстки, бо ж вишня стоїть над самою криницею (М.Коцюбинський).

4. Звів голову з трави, хотів ще раз побачити оте сяєво і біль, але диво тому й залишається дивом, що воно ніколи не повторюється (Р. Іванченко).

5. Я славлю злотокосу осінь, де смуток мій — немов рубін, у перстень вправлений; ще й досі не випав з мого серця він (М. Драй-Хмара).

509. Знайдіть відповідність між розділовими знаками у реченнях і пунктограмами.

1.Опівночі айстри в саду Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. розцвіли, Умились росою, вінки одягли, І стали рожевого ранку чекать, І в райдугу барвів життя убирать...

2.І хай відносин наших світ погасне, А спогади все ж будуть жить в менi.

3.Іду зеленою межею,Кругом хвилюються жита...

4.Заспівали поцілунки, Чи озвались солов'ї, Чи забрязкали дарунки На палких руках її?(За Олександром Олесем).

A. Розділові знаки між частинами складносурядних речень.

Б. Розділові знаки ... між частинами безсполучникових складних речень.

B. Розділові знаки між однорідними членами.

Г. Розділові знаки у складнопідрядних реченнях.

510. Упишіть до таблиці термін на позначення звуків, при вимові яких шум переважає над голосом.

511. Укажіть, у якому рядку допущено орфографічну Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. помилку.

1.Мар'яна, Лук'ян, Заполяр'я, жираф'ячий, В'ячеслав.

2.Дев'ять, возз'єднати, надвечір'я, полум'я, ім'я.

3.Кров'ю, солов'ї, кам'яний, пам'ять, об'їзд.

4.Дзв'якнути, п'явка, м'ясо, рум'яний, здоров'я.

5.П'ють, в'язи, торф'яний, черв'як, краков'як.

512. Оберіть рядок, у якому всі виділені слова у словосполученнях ужито в прямому значенні.

1.Солодкий сон, жовтоноса осінь, море пшениці.

2.Золоте серце, темні думки, солодке життя.

3.Солодка кава, срібна ложка, тепла хустка.

4.Сива голова, рожеві мрії, вушко голки.

5.Молода трава, багатий місяць, голови соняшників.

513. З'ясуйте, у якому Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. рядку всі слова є історизмами.

1.Панцир, отара, вовк, князь, об'єкт.

2.Володар, тінь, святиня, пивовар, пиріг.

3.Сопілка, граматика, кобза, траса, душа.

4.Отаман, кольчуга, чернь, голота, десниця.

5.Гетьман, золото, побратим, перець, перепілка.

514. Позначте речення із фразеологізмами.

1.Не буває нині такого дня, щоб не йшли люди на Тарасову гору, не клали на його могилу свіжих квітів, не вклонялися його прахові (О. Пархоменко).

2.Я — українець. Щедро ми для друзів одкриваєм душу, гостинно стелим килими... (І. Нехода).

3.Будуть січні, будуть лютні, буде хата в рушниках (В. Мордань).

4.Голосно затріщала крига на річці (С. Васильченко).

5.Улітку роботи на городі було по маківку (І. Цюпа Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.).

6.За Збручем та Дністром народ в нас — один, одна наша земля — Україна (П. Козланюк).

7.Така земля! А які нині врожаї дає? Ніби кіт наплакав (І. Цюпа).

515. Знайдіть відповідність між значенням префіксів при-пре-реалізацією в словах.

1.Значення «наближення до чогось».

2.Значення «занадто, дуже».

3.Значення «незакінчена дія*

A.Президент.

Б. Пр...бережний.

B.Пр...гарний.

Г. Пр...крити.

516. Упишіть до таблиці назву способу творення наведених слів.

Одеський, шкільний, весняний, зустрічний, біленький.

517. Укажіть речення, у якому виділене слово є іменником.

1. Моя душа й по темнім трунку

Не хоче слухатись порад,

І знову радісно і струнко

Біжить під вітер і під град (О. Теліга).

2. Є місцевості Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. веселі, радісні, є похмурі, тривожні й недобрі місця (О.Довженко).

3. Подивиться було на Орисю старий сотник, подивиться на її пишний зріст і хорошу вроду, порадується батьківським серцем, що діждав на старість собі такої дочки (П. Куліш).

4. Радіючи доброму слову, біжить, як мала дитина (Б. Лепкий).

5. Данило мав радість, коли червень клав сивину на жито, а золотінь на пшеницю (М.Стельмах).

518. З'ясуйте, у якому рядку подано тільки ті прикметники, від яких неможливо утворити ступені порівняння.

1.Лагідний, стійкий, грандіозний, величний, мовчазний.

2.Босий, оранжевий, злющий, премудрий, порожній.

3.Лисий, чалий, надпотужний, біленький, вразливий.

4.Голий, фіолетовий, вороний, замалий, запопадливий.

5.Мертвий Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., бордовий, малуватий, відважний, бережливий.

519. Оберіть рядок, у якому неправильно поєднано числівники з іменниками.

1.З Першим вересня, одна четверта зошита, півтора аркуша, три професори, восьмеро учнів.

2.Чотири доцента, семеро жінок, три сини, четвертому класу, ста двадцяти шести кілограмам.

3.Півтораста карбованців, дев'ятеро ножиць, п'ятнадцятий кілометр, вісім апельсинів, одна ціла і вісім десятих метра.

4.Півтори години, шість жінок, троє поросят, трьом пташкам, два зошити.

5.П'ятистам сімдесятьом трьом тоннам, п'ятьом чоловікам, сімдесяти восьми жінок, сто три блокноти, троє друзів.

520. З'ясуйте, у яких рядках усі займенники належать до одного і того самого розряду.

1.Мій, твій, свій, їхній, комусь.

2.Мене, тебе, вас Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., їм, мною.

3.Абихто, казна-який, щось, якийсь.

4.Себе, вами, їхній, чийсь, чого.

5.Нікому, ніщо, ніякий, нічим, нікотрий.

521.Знайдіть відповідність між видовими формами дієслів та їх назвами (один варіант зайвий).

1.Компенсувати, погнемося, поглибив, скрутімося, схвалила.

2.Підсумовують, бажатиме, будуть реєструватися, скубає, групував.

3.Реекспортувати, стороняться, стягніть, попідливати, лікуватиме.

4.Чоботарювати, опам'ятався, попоїсти, начекалися, вечорітиме.

A.Доконаного виду (можуть мати видову пару).

Б. Недоконаного виду (можуть мати видову пару).

B.Одновидові дієслова.

522. Зазначте, яким членом речення виступає дієприслівник (відповідь сформулюйте в орудному відмінку).

523. Виберіть рядок, у якому словосполучення містять прислівники.

1.Вивчити на/пам'ять, приніс до/купи, світилось у/двох вікнах, багато розмовляти.

2.Бути Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. заслуханою в/голос власної душі, співати в/голос, повернув у/бік, постукати в/останнє вікно.

3.Ударив у/бік серця, казати в/останнє, заболіло в/середині, шукати в/середині розділу.

4.Ходити по/сусідському городу, багато снігу, по/перше, треба виконати вимогу, подарувати в/день народження.

5.Кинув на/гору, зв'яже до/купи, цвітуть до/в/кола, працювати в/день.

524. Укажіть, у якому рядку всі сполучники розділові.

1.Через те що, чи...чи, проте, хай, і.

2.Ніби, чи, хоч, бо, для того щоб.

3.Або, чи, або...або, чи...чи, не то...не то... .

4.Що, або...або, ...аби, ледве, але.

5.Як Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., то...то, ...оскільки, дарма, а.

525. Укажіть рядок, у якому всі словосполучення прості за будовою.

1.Твори Івана Франка, на честь ювілею, прийти людині на допомогу, стати на повен зріст, наше майбутнє, збірка поетичних творів.

2.Перше вересня, бути біля хворого, працювати на совість, кричати не своїм голосом, непочатий край роботи, пісні Марусі Чурай.

3.Людина з великої літери, музей Ольги Кобилянської, проходити шляхами боїв, виступити з доповіддю на конференції, подивитись у вічі, цікавий фільм.

4.Благородне почуття, сказати трохи задумливо, хотіти побачити друга, музика Олександра Білаша, концерт скрипки з оркестром.

5.Картина художника, тепло людських сердець, врятувати життя людині, ночі без сну, одержимість Лесі Українки, виявити Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. ініціативу.

526. Позначте речення, у яких складений дієслівний присудок стано­вить поєднання інфінітива з особовою формою дієслова, що виражає можливість/неможливість виконання дії.

1. Місити глину, звісно, зміг би кожен, крутити круг — таким нема числа, та тільки той зліпити горщик може, хто осягнув священність ремесла (Є. Летюк).

2. Не поет, хто покидає боронить народну справу (Леся Українка).

3. Я вірші став Михайлові читати (В. Бровченко).

4. Сонце стало ясне, веселе, умите і зараз-таки почало гратись з золо­тими стіжками жита й пшениці... (М. Коцюбинський).

5. Нову батьківщину навіть може створити народ, але мови — ніколи (К.Ушинський).

527.Знайдіть відповідність між реченнями і синтаксичною Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. функцією інфінітива (неозначеної форми дієслова) у них.

1.Я єсть Людина. Я звитяжно зміг прокласти славну путь . в майбутнє (М.Бажан).

2.— А ще ви пообіцяєте мені берегти книгу, як дорогоцінну річ (І. Цюпа).

3.Прилітає зозуленька над нами кувати (Т. Шевченко).

4.Звичай голити бороду вперше запровадив Александр Македонський (3 часопису).

5.Рік прожити — не пальцем перекивати (Народна творчість).

A. Означення.

Б. Додаток.

B. Обставина мети.

Г. Дієслівний складений присудок.

Ґ. Підмет і присудок.

528. Продовжте вислів: «Речення, граматична основа якого складається з одного головного члена речення, називається... » (відповідь у формі орудного відмінка запишіть до таблиці).

529. Вкажіть, у якому рядку всі слова є дієприкметниками.

1.Виголошений, відроджений Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., родючий, вітряний, засіяний.

2.Вкритий, обліплений, протоптаний, розкішний, вологий.

3.Охолоджений, знаний, розпалений, заслужений, талановитий.

4.Прочитано, зачарований, морський, любий, загорнений.

5.Створений, згаяний, помережений, викладений, зникаючий.

530. Виберіть рядок, у якому всі прислівники пишуться окремо.

1.Що/ранку, до/останку, в/підбір, до/щенту, в/волю.

2.По/доброму, один/в/один, врешті/решт, на/зло, на/жаль.

3.Раз/по/разу, на/мить, на/сміх, від/ранку/до/вечора, з-за/кордону.

4.На/виліт, за/любки, на/світанку, на/ура, до/речі.

5.На/самперед, з/боку/на/бік, у/брід, по/новому, на/щастя.

531. Вкажіть, у якому рядку частка не виступає префіксом у словах Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..

1.Не/міч, не/читаючи, не/підготовлена робота, не/добачати, не/покоїти­ся (турбуватися).

2. Не/той, не/зчутися, не/хотя, не/жаль, не/весело.

3. Не/здужати, не/абияк, не/славити (ганьбити), не/абихто, не/втямки.

4. Не/повага, не/виконаний план, не/залишилося, не/співали, не/стямно.

5. Не/активний, не/повторна, не/зважай, не/відвідує, не/той.

532. Оберіть рядки, у яких словосполучення мають однакові відношення між головним і залежним словами.

1.Починати спочатку, надзвичайно байдужий, розпочати справу, повернутися пізно, втомитися від ходьби, міцно заснути.

2.Письменник-реапіст, красуня Настя, ріка Горинь, дівчина-юнка, хлопець футболіст.

3.Дати ручку учневі, дати змогу відпочити, повернутися до кімнати, повідомити про Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. семінар, записатися в драмгурток, виїхати назавжди.

4.Знати історію, вивчення матеріалу, переконаний у справедливості, вищий від брата, грати на фортепіано.

5.Підготувати доповідь, залагодити справу, вчинити справедливо, розмова друзів, написати статтю, скласти конспект.

533. Знайдіть відповідність між реченнями і засобами вираження в них іменної частини присудка.

1. Літак ставав ніби живою істотою (В. Собко).

2. Керувати — це передбачати (З часопису).

3. Град Володимира був славним княжим градом (Г. Вишневська).

4. Любов до народу — це служіння народові, а не ідея служіння

(О. Довженко).

5. День довгий, безконечний, тривожний (М. Коцюбинський).

A. Неозначеною формою дієслова.

Б. Іменником у називному відмінку.

B. Прикметником у називному відмінку.

Г. Нерозкладним словосполученням Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..

Ґ. Порівняльним зворотом.

534. Визначте, яким членом речення є виділені слова у реченні (відповідь у формі називного відмінка впишіть до таблиці). Дослізвражає доброта (Ю. Дмитренко).

535. Укажіть, яке з наведених речень є односкладним неозначено-особовим.

1.Не гайся у добрі. Не обізлися в горі (Т. Севернюк).

2.Всіх приймали, всіх вітали, всім уміли догодити. Тільки нашого поета пан забувся запросити (Леся Українка).

3.Матері не вмирають. Матері не сплять (Р. Лубківський).

4.Даремно ходиш стежкою крутою, шукаючи загублених слідів... (Б.Лепкий).

5.Не блукай по планетах і зорях. Повертайсь додому. Там твій батько (Г.Сковорода).

536. Знайдіть речення з однорідними підметами.

1.Класична література лишила нам великі заповіти: правдивість Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень., відданість народові, ідеали братерства і гуманізму (О. Гончар).

2.Під літнім широченним небокраєм мене стрічають друзі і знайомі... (А.Малишко).

3.Тихі води дніпрові я стрічав у дорозі, сині хмари, діброви, спілі ранки та грози (А. Малишко).

4.Праця людини — окраса і слава, праця людини — безсмертя її (В.Симоненко).

5.Усмішка твоя — єдина, мука твоя — єдина, очі твої — одні (В.Симоненко).

537. Визначте складносурядне речення з розділовими відношеннями.

1.Ціна словам однакова од роду: чи присягаєш на вітрах сторіч при свідкові у вірності народу, чи другові без свідка, віч-на-віч (Б. Олійник).

2.То весна чи осінь. Не згадаю (П. Воронько).

3.В зіницях — то день Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. ясний, то ніч... (П. Воронько).

4....Чи дружина вірна, чи скорботна мати, чи сестра твоя шлють ті листи (І. Гончаренко).

5.Чи ти — любов, чи ти — розрада, із чарівним розльотом брів, чи тільки відгомін любов... (Г. Донець).

538. Позначте складнопідрядні речення з підрядною допустовою частиною.

1.Хай мовиться слово дзвінке, як ніколи, нам пісню співати у братньому колі (П. Усенко).

2.Незважаючи на те, що часу було досить, майже всі пасажири кинулись бігти до своїх вагонів (М. Трублаїні).

3.Хоч нашу правду не здолать нікому, за неї стій грудьми, на повен зріст (П. Ребро).

4.Час стирає сходинки буднів, але він не владний над висотами подвигів (М Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..Подолян).

5.Путь нелегка, та гордо і достойно її пройшов, іду і буду йти (М. Бажан).

539. Знайдіть відповідність між реченнями і типами складних синтак­сичних конструкцій.

1.Старість треба приймати як дар долі, як прихід того передзим'я, коли іній паде на луки і дерева і коли небо хилиться до гір обважнілими горизонтами зі своєю красою, зі своїми потаємними чарами... (І. Чендей).

2.Зростала внутрішня ніяковість: хтось ризикує життям, а я стою під хатою на всякий випадок (І. Багмут).

3.Можна смерть лише смертю здолати, тільки в цім таємниця буття, і зерно мусить вмерти, щоб дати в життєдавчому житі життя (Є Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.. Маланюк).

4.Якщо ти вчиш, постарайся бути лаконічним, щоб розум слухняний зразу ж усвідомив слова і зберігав би їх у пам'яті правильно (Горацій).

5.Хіба коли в житті забудеться, хіба забудеться коли — все, що збувається, що збудеться, що ми своїм трудом взяли (Є. Летюк).

A. Речення з сурядним та безсполучниковим зв'язком.

Б. Речення з сурядним, підрядним та безсполучниковим зв'язком.

B. Речення з сурядністю та підрядністю.

Г. Речення з підрядним зв'язком (однорідною супідрядністю) та безсполучниковим зв'язком.

Ґ. Речення з неоднорідною супідрядністю.

540. Упишіть до таблиці назву розділового знака, який треба вжити у реченні замість риски. Скрізь побував, всього надивився, а скажу Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. вам / нема країни кращої, ніж правда (О. Гончар).

541. Укажіть, у якому рядку в усіх словах приголосні дзвінкі.

1.Додавати, будинок, режисер, зріз, лев.

2.З'їзд, ворог, левада, пити, раса.

3.Одяг, доба, здогад, дуб, лід.

4.Рада, волошка, лити, перстень, словник.

5.Згуба, драма, летючий, список, мити.

542.Зазначте, у якому рядку в усіх словах відбулося спрощення приголосних.

1.Тріснути, тижневик, контрастний, пестливий, улесливий.

2.Рідкісний, ненависний, комендантський, якісний, захисний.

3.Форпостний, пісний, кількісний, баластний, обласний.

4.Шістсот, кістлявий, гігантський, студентський, чесний.

5.Улесливий, цілісний, серце, шелеснути, власний.

543. Вкажіть, у якому рядку прислів'я містить антоніми.

1.Покірну голову шабля не січе.

2.Молодому книга — крила, старому — кийок.

3.Де руки Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. й охота, там спора робота.

4.Не всяке слово приказка.

5.На чужий труд ласий не будь.

544. Укажіть речення, у яких вжито архаїзми.

1.Аж ось учувся йому знайомий глас (М. Старицький).

2.Козацький ватажок був стриманою, чемною, навіть занадто спокійною людиною (Із підручника).

3.Піїти в одах вихваляли войну і царицю (Т. Шевченко).

4.Я йому для того музею дерев'яне рало віддав. Ще від покійного діда зосталося (В. Кучер).

5.Українські хронікиіноземців зберегли відомості про козацьку державу — Запорізьку Січ (Із підручника).

6.Тоді ми, вряд, казали-сьмовсім особам принаявним, щоб мову свідкам не перебивали (Л. Костенко).

7.Будяки малиноголовопро сніги подумали й собі (М. Вінграновський).

545. Знайдіть Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. відповідність між фразеологізмами та їх тлумаченнями

1.Дерти горло.

2.Тягти кота за хвіст.

3.Тверда рука.

4.Вставляти палиці в колеса.

5.Спіймати облизня.

6.За царя Гороха.

A.Перешкоджати.

Б. Давно.

B.Зазнати невдачі.

Г. Учинити щось необдумано.

Ґ. Кричати.

Д. Вольовий характер.

Е. Зволікати.

546. З-поміж поданих слів віднайдіть слово з нульовим закінченням і впишіть його до таблиці.

Приємно, простір, високо, сповито, бароко.

547. Укажіть рядок, у якому всі іменники утворено суфіксальним способом.

1.Шахтар, викладач, голівка, сестричка, візник.

2.Студент, учень, теплота, ягода, молоко.

3.Полісся, комарик, сталевар, суглинок, розклад.

4.Лікарня, лікар, кістка, кість, яструб.

5.Розлука, вистава, ходіння, щастя, лісопарк.

548.Зазначте рядок, у якому подано іменники тільки чоловічого роду Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..

1.Лист, край, Ілля, земля, піч.

2.Честь, вість, путь, доповідь, ніч.

3.Біль, кінь, Микола, дядько, дріб.

4.Книга, вогнище, капітан, голова, рахівник.

Ліс, міст, озеро, суддя, староста.

549.З'ясуйте, у якому рядку всі прикметники вжито в прямому значенні.

1.Лебединий пух, лебедина вірність, лебедина пісня, лебедина хода, лебедине крило.

2.Весняний ранок, весняна роса, весняний настрій, весняний вітер, весняне сонце.

3.Молочна каша, молочна імла, молочні ріки, молочний коктейль, молочна ріка.

4.Скляний посуд, скляні очі, скляний погляд, скляне повітря, скляні прикраси.

5.Дерев'яна парта, дерев'яний стіл, дерев'яна підлога, дерев'яні поручні, дерев'яне ліжко.

550. Позначте рядки, у яких усі числівники вжито Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. в орудному відмінку.

1.Двома, п'ятьма, п'ятьома, двома третіми.

2.Одним, сімома, трьома п'ятими, сорока.

3.Одинадцятьома, ста, чотирьох, двомастами.

4.Сімдесятьома, дев'яноста, п'ятьмастами, нулем.

5.Обома, ста, тридцяти, вісьмома.

551. Знайдіть відповідність між рядами займенників та їх характеристиками.

1.Стількох, скількома, скільком, стільки.

2.Інший, чиясь, моє, свій.

3.Себе, я, ви, вони.

4.Тобі, абиякий, ніякий, ваш.

A.Усі займенники змінюються як іменники.

Б. Усі займенники змінюються як прикметники.

B.Усі займенники змінюються як числівники.

552. Вкажіть, дієслова якого способу змінюються за часами (відповідь сформулюйте у родовому відмінку).

553. Укажіть, яке речення ускладнене відокремленим означенням.

1.Чуєш, мамо, горлиця мені знову нагадала давню пісню колискову (М Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень..Ткач).

2.Вона, Леся Українка, мала залізну волю, безмежну сміливість та допитливість думки (М. Рильський).

3.Мовчить мій цілий світ, загорнутий в лихі словесні целофани (Л.Костенко).

4.Старий, столітній дуб підкошено під корінь (А. Малишко).

5.Тут народився у простій колибі син коваля, народу славний син (І.Гончаренко).

554. Знайдіть складносурядні речення з протиставними відношеннями.

1.Ідуть часи, та материнські груди годують нам нащадків день за днем... (Ю.Дмитренко).

2.Хлопці відповіли не тільки дружно, а й з задоволенням (П. Панч).

3.Я залишився господарем становища не тільки на час перельоту птахів, але й на час післяперелітного споглядання (М. Хвильовий).

4.Не заглядає сонце в Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. темний льох, та «за» бере початок в кожнім «проти» (В. Бровченко).

5.Люди в даль гуртом ідуть, та кожен має власну путь здобутків і нестям (С.Голованівський).

555. Знайдіть відповідність між складнопідрядними реченнями і їх типами.

1.Для того щоб людина зненавиділа тебе, інколи досить лише полюбити її (З часопису).

2.Як будеш, земле, ти щасливою, то буду в щасті жить і я (П. Сингаївський).

3. Так тихо, спокійно в зелених берегах, що хочеться сісти на човен й поплисти

(М. Коцюбинський).

4.Душа моя розкрита для любові, як нива — для солодкого зерна (Т. Севернюк)

5.Нема тії драбини, щоб до неба дістала (Народна творчість).

A. Складнопідрядне з обставинною порівняльною Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. підрядноючастиною.

Б. Складнопідрядне з підрядною обставинною частиною міри та ступеня.

B. Складнопідрядне з підрядною частиною мети.

Г. Складнопідрядне з підрядною обставинною частиною умови.

Ґ. Складнопідрядне з підрядною означальною частиною.

556. Укажіть тип підрядності (супідрядність, послідовна, комбінована) у поданому реченні (відповідь у формі називного відмінка запи­шіть до таблиці). Як заболить чуже, як запече холод, як затремтять струни твоєї душі від чуйності, — ти — людина (Л. Федорук).

557. Укажіть, у якому реченні допущено помилку при відокремленні обставини.

1.Незважаючи на ранню пору то в одному кінці, то в іншому зривалася пісня (О. Гончар).

2.Між вуликами зеленіла трава, синіли сині дзвоники, показуючи свої ясні осередочки Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.; під тином червоніла, ніби кров'яні краплі, червона смілка, ріс жовтий кущик дроку (І. Нечуй-Левицький).

3.Нарешті, зібравшись з духом, він шугнув у текучий натовп, пішов, як голка в сіно (О. Гончар).

4.Гілки дерева, підтримуючи склепіння крон, немов колони, тяглися стрімко вгору, і тому здавалося, що йдеш безкраїм храмом (В. Шев­чук).

5.Розганяючи тумани, сонечко вставало (Б. Грінченко).

558. Зазначте, у якому рядку всі слова розташовано в алфавітному порядку.

1. Борона, відживати, вабити, подружжя, контракт.

2. Дивак, дим, ласий, палати, канцелярія.

3. Рости, симпатія, знахар, витівки, ручка.

4. Відгук, шофер, автомобіль, скромний, писати.

5. Вибори, відмикати, відміна, вносити, вороний.

559. Оберіть рядок, у якому в усіх словах Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. подвоюється буква н.

1.Бездоган...ий, лавин...ий, смажен...ий, левин...ий, освітлен...ий.

2.Антен...ий, годин...ик, огнен...ий, страшен...ий, священ...ик.

3.Олов'ян...ий, орлин...ий, зчеплен...ий, латун...ий, височен...ий.

4.Електрон...ий, ешелон...ий, лимон...ий, колон...ий, однозмін...ий.

5.Покоління, жадан...ий, написан...ий, адресован...ий, навчальн...ий.

560. Зазначте рядки, у яких до складу речень входять синоніми.

1.Небо гуркотіло, ревло, клекотало, сліпуче розверзало свої нетрі (Є.Шморгун).

2.Сіра маленька пташка, як грудка землі, низько висіла над полем (М. Коцюбинський).

3.«Сонячні кларнети» — книга мажорних тонів, книга радісного сприйняття життя особистістю (О. Білецький).

4.Он жайвір Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. невтомний, десь там угорі тюрлюкає, розливається стодзвонно, на все небо дзвенить-виграє, а сам — невидимий (О. Гончар).

5.Вітер з схід-сонця віяв, дув немилосердно, лютував як хотів, усяку билину, стеблину зв'ялив, зсушив (Д. Марковий).

6.Два кольори мої, два кольори: червоне — то любов, а чорне — то журба (Д. Павличко).

7.Як тільки світанок настав, гусак чимчикує на став (Г. Плотников).

561. Знайдіть відповідність між характерними ознаками власне української лексики та наведеними прикладами.

1. Назви осіб чоловічої статі за типовою рисою характеру або поведінки, що мають суфікс -ій-.

2. Назви процесів, ознак, що у формі множини закінчуються на -ощ(і).

3. Назви малят на -ен(я Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.).

4. Назви хаотичної дії на -нин(а).

5. Назви, що характеризують людину за різними ознаками та містять суфікси -енк(о), -ук(-юк), -ець або є складними словами.

6. Назви осіб жіночої статі молодого віку на -івн(а).

А. Царівна, суддівна, сотниківна, ковалівна.

Б. Біганина, грюканина, шарпанина, стрілянина.

В. Вівчаренко, циганчук, чабанець, вернидуб.

Г. Вередій, ласій, плаксій, крутій.

Ґ. Голубеня, вовченя, левеня, мишеня.

Д. Веселощі, гордощі, грубощі, лестощі.

562. Із поданих слів оберіть те, яке утворює фразеологізм зі словом кусати.

Хліб, яблуко, лікті.

563.Укажіть морфему (частина слова), яка виражає загальне (поняттєве) лексичне значення слова.

1. Флексія.

2. Суфікс.

3. Префікс.

4. Корінь.

5. Постфікс.

564.Зазначте, у якому рядку Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень. твірні поданих похідних належать до однієї частини мови.

1.Сотник, потроїти, всімох, вісімка, збільшити.

2.Сотка, десятеро, двійня, втретє, по-друге.

3.Трійня, одиначка, кількісний, численний, дев'ятка.

4.Відсоток, одинокий, самотній, численність, червонець.

5.Трійця, трояк, напарник, по-перше, вчотирьох.

565. Оберіть речення, у якому виділені іменники вжито в однині.

1.І досі сниться: під горою, Меж вербами та над водою Біленька хаточка (Т.Шевченко).

2.І досі сниться: вийшла з хати Веселая, сміючись мати, Цілує діда \дитя... (Т. Шевченко).

3.Крізь верби сонечко сіяє І тихо гасне (Т. Шевченко).

4.Суши наші сльози, заглуши кайдани, Розвій нашу тугу (Т. Шевченко).

5.Тихесенько вітер віє, Степи, лани мріють... (Т Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.. Шевченко).

566. Позначте рядки, у яких усі прикметники є відносними.

1.Мармурова колона, крижана оболонка, кришталевий посуд, оксамитове плаття.

2.Солом'яний капелюшок, залізні двері, шовкова хустка, воскове обличчя.

3.Медовий торт, медові уста, пшеничний хліб, пшеничне волосся.

4.Діамантовий перстень, театральний сезон, сталевий дріт, студентський квиток.

5.Завтрашній день, вечірні сутінки, весняні води, тополиний пух.

567. Знайдіть відповідність між рядами числівників та їх характеристиками.

1. Півтора, одна восьма, сім цілих одна десята, дві третіх.

2. Двоє, троє, дев'ятнадцятеро, семеро.


documentaewljxh.html
documentaewlrhp.html
documentaewlyrx.html
documentaewmgcf.html
documentaewmnmn.html
Документ Позначте слова, у яких звуки передаються за допомогою буквосполучень.